Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Miejska Pabianice
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
27.10.2014
Dodanie podkatalogu Lista kandydatów spełniających wymagania formalne. do katalogu 15. Ogłoszenia w menu podmiotowym
20.10.2014
Usunięcie podkatalogu PROJEKTY UCHWAŁ z katalogu Menu przedmiotowe w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Przetargi i konkursy rozstrzygnięte do katalogu Wrzesień w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Przetargi i konkursy rozstrzygnięte do katalogu Sierpień w menu przedmiotowym
17.10.2014
Dodanie podkatalogu Rozstrzygnięte do katalogu Sierpień w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rozstrzygnięte do katalogu Lipiec w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rozstrzygnięte do katalogu Czerwiec w menu przedmiotowym
13.10.2014
Przywrócenie podkatalogu Przedszkole Miejskie Nr 8 w menu podmiotowym
Ukrycie podkatalogu Przedszkole Miejskie Nr 8 w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Zajęcia dodatkowe do katalogu Przedszkole Miejskie Nr 8 w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 30.08.2014 do 05.09.2014
 
05.09.2014
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane w DUUE "
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do siwz - wzór umowy "
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 12 do siwz - umowa o ochronie danych osobowych "
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 11 do siwz - wykaz lokalizacji pojemników na leki "
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 10 do siwz - wykaz lokalizacji pojemników na baterie "
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 9 do siwz - regulamin funkcjonowania PSZOK "
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 8 do siwz - mapa sytuacyjna miasta "
Dotyczy dokumentu: Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uzyskanie decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Akty nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Egzekucja obowiązku szkolnego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
04.09.2014
Dotyczy dokumentu: Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w sierpniu 2014 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z kontroli wewnętrznej w Młodzieżowym Uczniowskim Klubie Sportowym „Włókniarz” działającym na terenie Gminy Miejskiej Pabianice
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z kontroli wewnętrznej w Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej „PABIKS” działającym na terenie Gminy Miejskiej Pabianice
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 219/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 218/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 217/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 216/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 215/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 214/2014/P
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: 214/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
03.09.2014
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie pn „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Miasta Pabianice”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
02.09.2014
Dotyczy dokumentu: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy - stan prawny na dzień 27 sierpnia 2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy - stan prawny na dzień 27 sierpnia 2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Kodeks wyborczy"
Dotyczy dokumentu: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy - stan prawny na dzień 27 sierpnia 2014 r.
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Grabowej 24 i ul. Grabowej 26
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Kamiennej 28A
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 23
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Moniuszki 32
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości przy ul.Waryńskiego 27, ul.Waryńskiego 29, ul.Wyszyńskiego 8/10, ul.Św. Rocha 3, ul.Wyszyńskiego 9, ul.20 Stycznia 65, ul.20 Stycznia 67, ul.Brackiej 61/65, ul.Brackiej 73
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy - stan prawny na dzień 27 sierpnia 2014 r.
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie stacji 220/110kV Pabianice zlokalizowanej na działkach nr: 117/5, 117/6, 118/3, 118/4, 118/5...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie stacji 220/110kV Pabianice zlokalizowanej na działkach nr: 117/5, 117/6, 118/3, 118/4, 118/5...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy - stan prawny na dzień 27 sierpnia 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 213/2014/P
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: 213/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
01.09.2014
Dotyczy dokumentu: 212/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pabianic o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Miejskiej w Pabianicach oraz o wyznaczonej...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia