Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Miejska Pabianice
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
22.05.2015
Zmiana nazwy katalogu grudzień w menu przedmiotowym (nowa nazwa Grudzień)
Zmiana nazwy katalogu listopad w menu przedmiotowym (nowa nazwa Listopad)
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2002 Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2002 Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu Październik do katalogu 2002 w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Wrzesień do katalogu 2002 w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Sierpień do katalogu 2002 w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Lipiec do katalogu 2002 w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Czerwiec do katalogu 2002 w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Maj do katalogu 2002 w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 21.03.2015 do 27.03.2015
 
27.03.2015
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pabianicach
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
26.03.2015
Dotyczy dokumentu: Przetargi i oferty
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zamówienia publiczne
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zamówienia publiczne
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Status prawny
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Status prawny
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zmiany do statutu w sprawie rekrutacji - Załącznik nr 2
Dotyczy dokumentu: Status prawny
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik statut nowy z 2014.doc - Załącznik nr 1
Dotyczy dokumentu: Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zmiany do ststutu w sprawie rekrutacji - Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu: Statut Przedszkola Miejskiego Nr 14
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zmiany do statutu w sprawie rekrutacji- Załącznik Nr 2"
Dotyczy dokumentu: Statut Przedszkola Miejskiego Nr 14
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Statut Przedszkola Miejskiego Nr 14
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "Statut Przedszkola.doc" na "Statut Przedszkola.doc - Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu: Status prawny
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Status prawny
Treść zmiany:
  Zmieniono tytuł załącznika z "statut nowy z 2014.doc" na "statut nowy z 2014.doc - Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu: Status prawny
Treść zmiany:
  Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Zmiany do statutu w sprawie rekrutacji" na "Zmiany do statutu w sprawie rekrutacji - Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu: Status prawny
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zmiany do statutu w sprawie rekrutacji"
Dotyczy dokumentu: Kluby radnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
25.03.2015
Dotyczy dokumentu: Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pabianicach podjętych w grudniu 2014 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 3/15 z dnia 24 lutego 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 3/15 z dnia 23 lutego 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 3/15 z dnia 23 lutego 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w marcu 2015 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Porządek obrad VIII sesji zwołanej na dzień 26 marca 2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Proponowany zmieniony porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu: VI/38/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: VII/66/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Statut
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Statut
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "STATUT ZMIANA II 2015"
 
24.03.2015
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 5/15 z dnia 24 lutego 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opinia dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinia dotycząca możliwości sfinansowania deficytu...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opinia dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinia dotycząca możliwości sfinansowania deficytu...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Plan Dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pabianicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: IV/29/14
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia osób, które przestały pełnić funkcje
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Skład Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kluby radnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Radni Rady Miejskiej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Plan Dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pabianicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Plan Dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pabianicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Plan Dyżurów Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Plan Dyżurów Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
23.03.2015
Dotyczy dokumentu: Przebudowa istniejącego budynku II oddziału Żłobka Miejskiego wraz z dociepleniem - II ETAP
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja SIWZ - pismo z 23.03.2015 r."
Dotyczy dokumentu: Przebudowa istniejącego budynku II oddziału Żłobka Miejskiego wraz z dociepleniem - II ETAP
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 23.03.2015 r."
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Targowej 16 na cele garażowe i drogę dojazdową
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o odstąpieniu od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Partyzanckiej 45, ul. Pow. Warszawy 15, ul. Moniuszki 32
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Skłodowskiej 20
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych pod tytułem: „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. św. Jana 2 - zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 18 marca 2015 r. nr 66/2015/P - przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Wiejskiej 16/18 – zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 marca 2015 r. nr 65/2015/P - przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przebudowa istniejącego budynku II oddziału Żłobka Miejskiego wraz z dociepleniem - II ETAP
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Plan zagospodarowania terenu"
 
21.03.2015
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie nakładek bitumicznych na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiajacego"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie nakładek bitumicznych na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiajacego"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "kosztorysy nakładcze"
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie nakładek bitumicznych na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiajacego"
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik kosztorysy nakładcze

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia