Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Miejska Pabianice
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
27.07.2015
Dodanie podkatalogu Lipiec do katalogu ROK 2015 w menu podmiotowym
21.07.2015
Dodanie podkatalogu Konkursy ofert do katalogu Menu przedmiotowe w menu podmiotowym
15.06.2015
Dodanie podkatalogu Czerwiec do katalogu ROK 2015 w menu podmiotowym
01.06.2015
Usunięcie podkatalogu Grudzień z katalogu 2015 w menu przedmiotowym
Usunięcie podkatalogu Listopad z katalogu 2015 w menu przedmiotowym
Usunięcie podkatalogu Październik z katalogu 2015 w menu przedmiotowym
Usunięcie podkatalogu Wrzesień z katalogu 2015 w menu przedmiotowym
Usunięcie podkatalogu Sierpień z katalogu 2015 w menu przedmiotowym
Usunięcie podkatalogu Czerwiec z katalogu 2015 w menu przedmiotowym
Usunięcie podkatalogu Lipiec z katalogu 2015 w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 25.05.2015 do 31.05.2015
 
31.05.2015
Dotyczy dokumentu: Nowy BIP Urzędu Miejskiego w Pabianicach dostępny od dnia 1.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Nowy BIP Urzędu Miejskiego w Pabianicach dostępny od dnia 1.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
29.05.2015
Dotyczy dokumentu: Nowy BIP Urzędu Miejskiego w Pabianicach dostępny od dnia 1.06.2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w maju 2015 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: 149/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 148/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 147/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 146/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
28.05.2015
Dotyczy dokumentu: Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pabianicach podjętych w kwietniu 2015 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/114/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/117/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/116/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/118/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/115/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/113/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/112/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/111/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/110/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/113/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/122/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/123/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/121/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/120/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/119/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/124/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/125/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/110/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/111/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/112/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/113/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/115/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/116/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/117/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/118/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/119/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/120/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/114/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/121/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/122/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/123/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/124/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: XI/125/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: IX/93/15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Wykonanie nakładek bitumicznych na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego - zamówienie uzupełniające do części II”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogłoszenie o wyniku postępowania"
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Wykonanie nakładek bitumicznych na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego - zamówienie uzupełniające do części I”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogłoszenie o wyniku postępowania"
 
27.05.2015
Dotyczy dokumentu: Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych we wrześniu 2013 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w kwietniu 2015 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w maju 2015 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: 130/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
26.05.2015
Dotyczy dokumentu: 145/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 144/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 143/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 142/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 141/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 140/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 139/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 138/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 137/2015/P
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: 137/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wybory ławników na kadencję lat 2016-2019
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Informacja o liczbie wybieranych ławników"
Dotyczy dokumentu: Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pabianicach podjętych w maju 2012 roku
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: LVII/595/02
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 6-15"
Dotyczy dokumentu: LVII/595/02
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 3-5"
Dotyczy dokumentu: LVII/595/02
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu: LVII/595/02
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu: LVII/595/02
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załączniki nr 1-4
Dotyczy dokumentu: LVII/595/02
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załączniki nr 2-4
Dotyczy dokumentu: LVII/595/02
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załączniki nr 3-4
Dotyczy dokumentu: LVII/595/02
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załączniki nr 4-4
Dotyczy dokumentu: Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pabianicach podjętych w kwietniu 2002 roku
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pabianicach podjętych w kwietniu 2015 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego - zamówienie uzupełniające"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogłoszenie o wyniku postępowania"
Dotyczy dokumentu: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na zachód od ulicy Lutomierskiej oraz o przystąpieniu do...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na wschód od ulicy Lutomierskiej oraz o przystąpieniu do...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w kwietniu 2015 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: 136/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 135/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 134/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
25.05.2015
Dotyczy dokumentu: 119/2015/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opinia o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Pabianic z wykonania budżetu za 2014 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pabianicach w okręgu wyborczym nr 10, zarządzonych na dzień 14 czerwca 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pabianicach z dnia 25 maja 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pabianicach
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Konsultowanie z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami projektów aktów prawa miejscowego...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Smugowej 21A przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - Zarządzenie Nr 125/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 15 maja 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie bieżących remontów cząstkowych chodników - II postępowanie"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie bieżących remontów cząstkowych chodników - II postępowanie"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogłoszenie o wyniku postępowania"
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie miasta Pabianice w 2015 roku - II postępowanie"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogłoszenie o wyniku postępowania"

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia