Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Miejska Pabianice
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
27.02.2015
Ukrycie podkatalogu 17.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu 20.STATUS PRAWNY do katalogu Menu przedmiotowe w menu podmiotowym
Usunięcie podkatalogu STATUS PRAWNY z katalogu 17.RAMOWY ROZKŁAD DNIA w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu STATUS PRAWNY do katalogu 17.RAMOWY ROZKŁAD DNIA w menu podmiotowym
26.02.2015
Zmiana nazwy katalogu NASI WYCHOWANKOWIE w menu podmiotowym (nowa nazwa 19.NASI WYCHOWANKOWIE)
Dodanie podkatalogu NASI WYCHOWANKOWIE do katalogu Menu przedmiotowe w menu podmiotowym
Zmiana nazwy katalogu ZAMÓWIENIA PUBLICZNE w menu podmiotowym (nowa nazwa 18.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE)
Zmiana nazwy katalogu DOKUMENTY w menu podmiotowym (nowa nazwa DOKUMENTY)
Dodanie podkatalogu ZAMÓWIENIA PUBLICZNE do katalogu Menu przedmiotowe w menu podmiotowym
Usunięcie podkatalogu 7.SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW z katalogu 17.RAMOWY ROZKŁAD DNIA w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 29.12.2014 do 04.01.2015
 
02.01.2015
Dotyczy dokumentu: Dyżury radnej Bożenny Kozłowskiej - Wiceprzewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Plan Dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pabianicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Plan Dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pabianicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Plan Dyżurów Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Plan Dyżurów Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sekretarz Miasta Pabianic - mgr inż. Paweł Rózga
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sekretarz Miasta Pabianic - mgr inż. Paweł Rózga
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
01.01.2015
Dotyczy dokumentu: I Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic - mgr Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: II Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic - mgr inż. Maciej Łuczak
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Prezydent Miasta Pabianic - mgr Grzegorz Mackiewicz
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacje ogólne
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
31.12.2014
Dotyczy dokumentu: 360/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 359/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 358/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 357/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 356/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 355/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 354/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Piotr Duraj
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Katarzyna Miękina
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Bożenna Kozłowska
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sławomir Szczesio
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Krzysztof Hile
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Iwona Marczak
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Piotr Różycki
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Adam Kaczorowski
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rafał Madaj
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Antoni Hodak
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Piotr Majchrzak
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Joanna Kupś
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Robert Dudkiewicz
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Radny - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018 r."
Dotyczy dokumentu: Tadeusz Feliksiński
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Radny - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018 r."
Dotyczy dokumentu: Zbigniew Grabarz
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Radny - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018 r. "
Dotyczy dokumentu: Piotr Roszak
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Radny - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018 r."
Dotyczy dokumentu: Krzysztof Rąkowski
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Radny - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018 r."
Dotyczy dokumentu: Andrzej Żeligowski
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Radny - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018 r."
Dotyczy dokumentu: Grażyna Wójcik
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Radna - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018 r."
Dotyczy dokumentu: Jarosław Lesman
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Radny - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018 r."
Dotyczy dokumentu: Monika Cieśla
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Radna - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018 r."
Dotyczy dokumentu: Małgorzata Biegajło
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Radna - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018 r."
 
30.12.2014
Dotyczy dokumentu: V/35/14
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: V/36/14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: V/35/14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: V/34/14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: V/33/14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: V/32/14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: V/31/14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: V/30/14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym złożona przez Ochotniczy Sztab Ratownictwa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Grzegorz Mackiewicz
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 r."
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia osób, które przestały pełnić funkcje
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Elżbieta Pluta
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Skarbnik Miasta Pabianic - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy"
Dotyczy dokumentu: Cennik
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: cennik usług
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Numery rachunków bankowych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Numery rachunków bankowych
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu: Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Podatek rolny
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Podatek leśny
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opłata z tytułu posiadania psa
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja dot. podatków lokalnych w 2015 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Numery rachunków bankowych
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Fałszywi inkasenci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
 
29.12.2014
Dotyczy dokumentu: Opinia dotycząca projektu budżetu Miasta Pabianic na 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opinia do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Pabianic
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane w DUUE"

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia