Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Miejska Pabianice
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
28.01.2015
Dodanie podkatalogu 2015 r. do katalogu Protokoły z posiedzeń Komisji w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu 2014 r. do katalogu Protokoły z posiedzeń Komisji w menu podmiotowym
23.01.2015
Dodanie podkatalogu 2015 r. do katalogu Protokoły z posiedzeń Komisji w menu podmiotowym
22.01.2015
Dodanie podkatalogu Ekopracownia do katalogu Menu przedmiotowe w menu podmiotowym
Przeniesienie katalogu Przetargi i konkursy ogłoszone do katalogu Styczeń w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Styczeń do katalogu 2015 w menu przedmiotowym
19.01.2015
Dodanie podkatalogu Przetargi i konkursy ogłoszone do katalogu 2015 w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu 2015 do katalogu Archiwum w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu 2015 r. do katalogu Porządki obrad sesji Rady Miejskiej w menu podmiotowym
16.01.2015
Dodanie podkatalogu 2014 r. do katalogu Protokoły z posiedzeń Komisji w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 28.11.2014 do 04.12.2014
 
04.12.2014
Dotyczy dokumentu: Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w listopadzie 2014 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 41/14 z dnia 5 listopada 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Kluby radnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Kluby radnych
Treść zmiany:
  Dokument został odzyskany.
 
03.12.2014
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie miasta
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zaproszenie do złożenia oferty"
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na odławianie i transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zwierząt gospodarskich z terenu miasta Pabianic
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zaproszenie do złożenia oferty"
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na odławianie i transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zwierząt gospodarskich z terenu miasta Pabianic
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich, które ucierpiały w wyniku zdarzeń losowych z ich udziałem
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zaproszenie do złożenia oferty"
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich, które ucierpiały w wyniku zdarzeń losowych z ich udziałem
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów z terenu miasta Pabianice
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zaproszenie do złożenia oferty"
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów z terenu miasta Pabianice
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pabianic poprzez odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt i ich części
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zaproszenie do złożenia oferty"
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pabianic poprzez odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt i ich części
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Pabianic
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zaproszenie do złożenia oferty"
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Pabianic
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę suchej karmy bytowej dla wolno żyjących kotów z terenu miasta Pabianic w ilości 2000 kg
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zaproszenie do złożenia oferty"
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę suchej karmy bytowej dla wolno żyjących kotów z terenu miasta Pabianic w ilości 2000 kg
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na znakowaniu psów poprzez ich czipowanie, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Pabianice
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na znakowaniu psów poprzez ich czipowanie, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Pabianice
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zaproszenie do złożenia oferty"
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług weterynaryjnych polegających na znakowaniu psów poprzez ich czipowanie, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Pabianice
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Pabianicach
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2014 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2014 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Oświadczenie
Dotyczy dokumentu: Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych"
Dotyczy dokumentu: Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu: Uzyskanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży na imprezach odbywających się na świeżym powietrzu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wniosek o jednorazowe zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych"
Dotyczy dokumentu: Wykaz kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Pabianice
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Mapa obiektów w Gminnej Ewidencji Zabytków"
Dotyczy dokumentu: Wykaz kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Pabianice
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Mapa obiektów w Gminnej Ewidencji Zabytków
Dotyczy dokumentu: Wykaz kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Pabianice
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
02.12.2014
Dotyczy dokumentu: 331/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 331/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 330/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE"
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 8 - mapa sytuacyjna miasta"
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - wykaz lokalizacji pojemników na baterie"
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 11 - wykaz lokalizacji konfiskatorów i pojemników na leki przeterminowane i zbędne"
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik nr 12 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - wzór"
Dotyczy dokumentu: Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wysokiej 5 oraz ul. Warszawskiej 117A
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Chłodnej 3
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Chłodnej 3
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - budowa ogrodzenia frontowego z systemowych paneli zgrzewanych z drutu ocynkowanego wysokości 150 cm z bramą wjazdową i furtką - ul. Cicha 26
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na budowę ogrodzenia frontowego z systemowych paneli zgrzewanych z drutu ocynkowanego wysokości 150 cm z bramą wjazdową działki nr 6/4 Przedszkola Miejskiego Nr 2
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Pabianicach
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia"
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia osób, które przestały pełnić funkcje
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Radni Rady Miejskiej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Plan Dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pabianicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Plan Dyżurów Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia osób, które przestały pełnić funkcje
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Oświadczenia
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
01.12.2014
Dotyczy dokumentu: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Pabianicach
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia"
Dotyczy dokumentu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 24 położonego przy ul. Kościuszki 28A - zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 listopada 2014 r. nr 312/2014/P - przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Łaskiej 80 - zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 listopada 2014 r. nr 314/2014/P - przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 10 położonego przy ul. Wiejskiej 26 - zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 listopada 2014 r. nr 311/2014/P - przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z obszaru Miasta Pabianic w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości położonej przy ul. 15-go płk. piechoty „Wilków” 16 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - Zarządzenie Nr 313/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 listopada 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Miasta Pabianic
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykazy nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Odrodzenia 17 oraz ul. Wspólnej 3 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
28.11.2014
Dotyczy dokumentu: Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w listopadzie 2014 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pabianicach podjętych w październiku 2011 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w czerwcu 2009 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Radni Rady Miejskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Radny - Jarosław Lesman
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radny - Zbigniew Grabarz
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radny - Dariusz Wypych
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radny - Andrzej Sauter
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radny - Krzysztof Rąkowski
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radny - Krzysztof Górny
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radna - Monika Cieśla
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radny - Piotr Chrabelski
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radny - Rafał Boczkiewicz
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radny - Radosław Januszkiewicz
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radny - Jacek Wróblewski
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radna - Małgorzata Grabarz
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radny - Marcin Mieszkalski
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radny - Marek Dobros
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radna - Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radna - Aleksandra Stasiak
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radna - Renata Uznańska-Bartoszek
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radny - Marian Koczur
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radny - Robert Dudkiewicz
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radna - Grażyna Wójcik
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radny - Piotr Roszak
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radny - Bogusław Oswald
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Radny - Rafał Latuszkiewicz
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w październiku 2013 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w październiku 2013 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia