Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Miejska Pabianice
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
07.04.2014
Dodanie podkatalogu Przetargi i konkursy ogłoszone do katalogu Kwiecień w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Kwiecień do katalogu 2014 w menu przedmiotowym
04.04.2014
Dodanie podkatalogu Kwiecień do katalogu 2014 r. w menu przedmiotowym
03.04.2014
Dodanie podkatalogu 2014 r. do katalogu Protokoły z sesji Rady Miejskiej w menu podmiotowym
31.03.2014
Dodanie podkatalogu 2014 r. do katalogu Protokoły pokontrolne w menu podmiotowym
18.03.2014
Dodanie podkatalogu Wnioski wyborców do katalogu Wybory do Parlamentu Europejskiego w menu przedmiotowym
17.03.2014
Dodanie podkatalogu Ogłoszone do katalogu Marzec w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Marzec do katalogu 2014 r. w menu przedmiotowym
13.03.2014
Dodanie podkatalogu 2014 r. do katalogu Protokoły z posiedzeń Komisji w menu podmiotowym
12.03.2014
Dodanie podkatalogu Przetargi i konkursy ogłoszone do katalogu Marzec w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 20.02.2014 do 26.02.2014
 
26.02.2014
Dotyczy dokumentu: Przewodniczący Rady Miejskiej - Radosław Januszkiewicz
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Korekta sprawozdania o nadwyżce / deficycie"
Dotyczy dokumentu: Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 87/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 86/14 z dnia 28 stycznia 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 85/14 z dnia 16 stycznia 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 84/14 z dnia 8 stycznia 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 83/13 z dnia 16 grudnia 2013 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 105/14 z dnia 11 lutego 2014 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 105/14 z dnia 11 lutego 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 104/14 z dnia 28 stycznia 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Modyfikacja treści siwz - pismo z dnia 27.02.2014 roku"
 
25.02.2014
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Zamówienie uzupełniające - Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 w Pabianicach - pojazd do odśnieżania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Pięknej 41
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Dobrej 54 oraz ul. Świerkowej 6A
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Targowej 16 na cele garażowe i drogę dojazdową
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykazy nieruchomości położonych przy ul. Pow. Warszawy 15, ul. Partyzanckiej 45 oraz ul. Warszawskiej 117A przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Zgoda 14 - zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 12 lutego 2014 r. nr 31/2014/P - przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Chłodnej 3 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (udział w wysokości 1/2cz. nieruchomości) - Zarządzenie Nr 35/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 15 położonego przy ul. Narutowicza 4 – zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 12 lutego 2014 r. nr 30/2014/P - przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice, przeznaczonych do wydzierżawienia – Zarządzenie nr 46/2014/P z dnia 19 lutego 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice, przeznaczonych do wydzierżawienia – Zarządzenie nr 47/2014/P z dnia 19 lutego 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w lutym 2014 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pabianicach podjętych w grudniu 2013 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pabianicach podjętych w styczniu 2014 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
24.02.2014
Dotyczy dokumentu: 49/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 48/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykonanie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: XXXIV/384/12
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Pięknej 38
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Tkackiej 48
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Pułaskiego 30
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
23.02.2014
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Świerkowej 2 – zapl.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Pięknej 38, ul. Tkackiej 48
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Świerkowej 2 - zapl.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Pułaskiego 30
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
21.02.2014
Dotyczy dokumentu: 47/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 46/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 45/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 44/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 43/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 42/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 41/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Porządek obrad LIII sesji zwołanej na dzień 27 lutego 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pabianicach podjętych w grudniu 2013 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: LII/664/14
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr LII/664/14"
Dotyczy dokumentu: LII/663/14
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: LII/664/14
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: LII/665/14
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
20.02.2014
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2014 roku - asfalt lany i masa mineralno - bitumiczna"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "kosztorysy nakładcze (przedmiary)"
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2014 roku - asfalt lany i masa mineralno - bitumiczna"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych"
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2014 roku - asfalt lany i masa mineralno - bitumiczna"
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu: Statut szkoły
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Statut szkoły
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2014 roku - asfalt lany i masa mineralno - bitumiczna"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia