Tryb wyświetlania: normalny kontrastowa
Rozmiar tekstu:
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Miejska Pabianice
 

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
10.12.2014
Dodanie podkatalogu Ogłoszone do katalogu Grudzień w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Grudzień do katalogu 2014 r. w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Przetargi i konkursy rozstrzygnięte do katalogu Październik w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Przetargi i konkursy rozstrzygnięte do katalogu Listopad w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Przetargi i konkursy rozstrzygnięte do katalogu Grudzień w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Protokoły z posiedzeń Komisji do katalogu Zdrowia w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Protokoły z posiedzeń Komisji do katalogu Oświaty, Kultury i Sportu w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Protokoły z posiedzeń Komisji do katalogu Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Protokoły z posiedzeń Komisji do katalogu Budżetu i Finansów w menu podmiotowym
Dodanie podkatalogu Protokoły z posiedzeń Komisji do katalogu Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji w menu podmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 17.10.2014 do 23.10.2014
 
23.10.2014
Dotyczy dokumentu: Zamówienie z wolnej ręki pn. „Zamówienie uzupełniające II - remont chodników wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Odtworzenie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilnym (przed duchownym)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zmiana imienia (imion) dziecka
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zmiana imienia i nazwiska
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przedsięwzięcie polegające na adaptacji budynków magazynowych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, położonych w...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przedsięwzięcie polegające na adaptacji budynków magazynowych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, położonych w...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 274/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 96/14 z dnia 18 września 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
22.10.2014
Dotyczy dokumentu: Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Pabianicach z dnia 20 października 2014 r. o dyżurach pełnionych przez Komisję od dnia 20 października 2014 r. do dnia 15 listopada 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 273/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
21.10.2014
Dotyczy dokumentu: INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rekrutacja
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rekrutacja
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rada Pedagogiczna
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Rada Pedagogiczna
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: wykaz praedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2012/2013
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: wykaz praedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2012/2013
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Statut Przedszkola Miejskiego Nr 8
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Schemat blokowy struktury organizacyjnej
Treść zmiany:
  Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu: Opłaty
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 272/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 271/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 270/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: mgr inż. Zbigniew Dychto
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Prezydent - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 r. "
Dotyczy dokumentu: Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2014 r. o wylosowanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
20.10.2014
Dotyczy dokumentu: ODPŁATNOŚĆ 2013/2014
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 14 - mgr Honorata Bartoszek
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZAJĘCIA DODATKOWE
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZAJĘCIA DODATKOWE
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PERSONEL PEDAGOGICZNY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: PERSONEL PEDAGOGICZNY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ORGANIZACJA PRACY PERSONELU PEDAGOGICZNEGO
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 14 - mgr Honorata Bartoszek
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ODPŁATNOŚĆ 2013/2014
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: KONKURSY, IMPREZY I UROCZYSTOŚCI
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: KONKURSY, IMPREZY I UROCZYSTOŚCI
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: KONKURSY, IMPREZY I UROCZYSTOŚCI
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 października 2014 r. o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa chodników w ulicach Jarzębinowej, Leszczynowej, Olszynowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budowa chodników w ulicach Jarzębinowej, Leszczynowej, Olszynowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Budowa chodników w ulicach Jarzębinowej, Leszczynowej, Olszynowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w październiku 2014 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w listopadzie 2012 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w sierpniu 2011 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 na cele warzywno – kwiatowe
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zestawienie ofert na opracowanie audytów energetycznych dla 11 budynków użyteczności publicznej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Szpitalnej 2
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie robót budowlanych tj. wybudowanie 4 szt. deszczowych wpustów ulicznych w systemie zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia badań profilaktycznych dla dzieci klas I pabianickich szkół podstawowych (według stanu na rok szkolny 2013/2014)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul.Kazimierza 12 - przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 9.10.2014r. nr 260/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Cichej 4 – przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 9.10.2014 r. nr 259/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
19.10.2014
Dotyczy dokumentu: ZAJĘCIA DODATKOWE
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
17.10.2014
Dotyczy dokumentu: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Młynarskiej 14
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Dąbrowskiego 13
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Prace pielęgnacyjne i oznakowanie pomników przyrody na terenie miasta Pabianic
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont części sieci trakcyjnej linii tramwajowej w Pabianicach: Wymiana przewodu jezdnego na odcinku od Dużego Skrętu do Dworu Kapituły Krakowskiej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont części sieci trakcyjnej linii tramwajowej w Pabianicach w rejonie budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 26 w trybie zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przebudowa istniejącego budynku II Oddziału Żłobka Miejskiego wraz z dociepleniem - etap I
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o wyniku postępowania - udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dystrybucję energii elektrycznej w okresie od dnia 01.07.2014 r. na czas nieokreślony w...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie...
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Remont części sieci trakcyjnej linii tramwajowej w Pabianicach (ul. Warszawska 2, 6, 35 - 43, ul. Batorego 2)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 39/14 z dnia 3 września 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół Nr 38/14 z dnia 23 lipca 2014 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: 268/2014/P
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Skłodowskiej 20
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Statut
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Statut"
Dotyczy dokumentu: Statut
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sprzedaż i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wraz z jej transportem do miasta Pabianic”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Statut
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Statut
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sprzedaż i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wraz z jej transportem do miasta Pabianic”
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ogłoszenie o wyniku postępowania"
Dotyczy dokumentu: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sprzedaż i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wraz z jej transportem do miasta Pabianic”
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Chłodnej 3
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Aukcja na sprzedaż samochodu marki VW Caravella (nr rej. EPA 43CC)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Chłodnej 3
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Skłodowskiej 20
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Pabianicach przy ul. Świętego Jana 43
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 16 października 2014 r. o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »
    Administracja serwisu   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu     Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia